Lovudvalget - Høring over indførelse af et såkaldt rundrejsevisum - j.nr.: 2014-3060-0113 - sagsnr. 2014-1320

Print Print
19-05-2014
Læs høringssvar her