Lovudvalget - Høring over udkast til ændringer i frekvensplanen og bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser - sagsnr. 2014-1305

Print Print
02-05-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-1305 Lovudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.