Lovudvalget - Høring over udkast til ændringer i frekvensplanen og bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser - sagsnr. 2014-1305

Print Print
02-05-2014
Læs høringssvar her