Strafferetsudvalget - Høring over udtalelse om den pligtige afgangsalder for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene afgivet af Udvalget om pligtig afgangsalder for dommere mv. - sagsnr. 2014-118

Print Print
06-02-2014
Læs høringssvar her