Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om identifikation og indberetning af konti med tilknytning til USA - sagsnr. 2013-1148

Print Print
02-05-2014
Læs høringssvar her