Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) - sagsnr. 2014-107

Print Print
15-01-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-107 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.