Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) - sagsnr. 2014-107

Print Print
15-01-2014
Læs høringssvar her