Lovudvalget - Høring over standardtilbud fra TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) for så vidt angår anvendelse af vectoring på fremskudte indkoblingspunkter - sagsnr. 2014-1050

Print Print
04-04-2014
Læs høringssvar her