Lovudvalget - Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om valg og udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter mv. - sagsnr. 2014-1028

Print Print
04-04-2014
Læs høringssvar her