Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) - sagsnr. 2014-1

Print Print
21-01-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-1 Strafferetsudvalget.aspx - d. 18-01-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.