Lovudvalget - Høring over ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelse og bekendtgørelse om overførsel af affald (implementering af det nye WEEE-direktiv) - sagsnr. 2013-4149

Print Print
22-01-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2013-4149 Lovudvalget.aspx - d. 15-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.