Uddannelsesudvalget - Høring over udkast til forslag til ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser mv. - sagsnr. 2013-4146

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2013-4146 Uddannelsesudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.