Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven og skattekontrolloven - sagsnr. 2013-4143

Print Print
16-01-2014
Læs høringssvar her