Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (ændringer som følge af direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) mv.) - sagsnr. 2013-4121

Print Print
24-01-2014
Læs høringssvar her