Lovudvalget - Høring over lov om ændring af lov om social service (ny indsats mod asocial adfærd mv.) - sagsnr. 2013-4099

Print Print
21-01-2014
Læs høringssvar her