Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra elforsyningslovens krav om selskabsmæssig udskillelse - sagsnr. 2013-4025

Print Print
15-01-2014
Læs høringssvar her