Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet - sagsnr. 2013-4020

Print Print
16-01-2014
Læs høringssvar her