Lovudvalget - Høring over lovforslag om ændring af timefradraget ved arbejdsindtægter - sagsnr. 2013-4014

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her