Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af repatrieringsloven (indførelse af permanent ordning med forhøjet etableringshjælp og supplerende reintegrationsbistand, ændret fordeling af udbetaling af etableringshjælp mv. - sagsnr. 2013-3993

Print Print
07-01-2014
Læs høringssvar her