Procesretsudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2207 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure mv. - sagsnr. 2013-3977

Print Print
07-01-2014
Læs høringssvar her