Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (en tidlig forebyggende indsats mv.) - sagsnr. 2013-3964

Print Print
08-01-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2013-3964 Lovudvalget.aspx - d. 16-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.