Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (en tidlig forebyggende indsats mv.) - sagsnr. 2013-3964

Print Print
08-01-2014
Læs høringssvar her