Lovudvalget - Høring over forslag til et direktiv om beskyttelse af fortrolig know-how og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (COM(2013)813 final) - sagsnr. 2013-3963

Print Print
21-01-2014
Læs høringssvar her