Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død) - sagsnr. 2013-3943

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2013-3943 Strafferetsudvalget.aspx - d. 10-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.