Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død) - sagsnr. 2013-3943

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her