Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) - sagsnr. 2013-3942

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her