Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-loven) - sagsnr. 2013-3863

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her