Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd mv. - sagsnr. 2013-3846

Print Print
07-01-2014
Læs høringssvar her