Lovudvalget - Høring over udkast til vejledning om bygherres bidrag til udarbejdelse af planer, vejledning om delegation efter planloven og vejledning om ophævelse af lokalplaner uden tilvejebringelse af ny lokalplan - sagsnr. 2013-3842

Print Print
09-01-2014
Læs høringssvar her