Lovudvalget - Høring om fastsættelse af grænseværdier for brug af Stigmasterolrige plantesteroler som stabilisator (E 499) til fryseklare alkoholiske cocktails - sagsnr. 2013-991

Print Print
27-03-2013
Læs høringssvar her