Lovudvalget - Høring om fastsættelse af grænseværdier for brug af Octenyl revsyre modificeret gummi arabicum som emulgator (E 423) til visse fødevarer og til visse aromaer - sagsnr. 2013-990

Print Print
27-03-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-990 Lovudvalget.aspx - d. 07-08-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.