Lovudvalget - Høring om fastsættelse af grænseværdier for brug af Octenyl revsyre modificeret gummi arabicum som emulgator (E 423) til visse fødevarer og til visse aromaer - sagsnr. 2013-990

Print Print
27-03-2013
Læs høringssvar her