Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om tidsfrister for at gøre retten til automatisk pant og betalingsforbehold gældende mv. - sagsnr. 2013-988

Print Print
22-04-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-988 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.