Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om tidsfrister for at gøre retten til automatisk pant og betalingsforbehold gældende mv. - sagsnr. 2013-988

Print Print
22-04-2013
Læs høringssvar her