Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1022 af 30. oktober 2012 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering - sagnsr. 2013-982

Print Print
08-04-2013
Læs høringssvar her