Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (flexboliger) - sagsnr. 2013-97

Print Print
17-01-2013
Læs høringssvar her