Lovudvalget - Høring over udkast til direktiv om marin fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning - sagsnr. 2013-954

Print Print
17-04-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-954 Lovudvalget.aspx - d. 24-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.