Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om bevillingsbegrænset tolkning - sagsnr. 2013-939

Print Print
22-03-2013
Læs høringssvar her