Lovudvalget - Høring over udkast til vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentlige byggeri - sagsnr. 2013-936

Print Print
22-03-2013
Læs høringssvar her