Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 49 af 22. januar 2013 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur - sagsnr. 2013-928

Print Print
16-04-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-928 Lovudvalget.aspx - d. 28-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.