Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau mv. - sagsnr. 2013-926

Print Print
25-03-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-926 Lovudvalget.aspx - d. 17-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.