Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau mv. - sagsnr. 2013-926

Print Print
25-03-2013
Læs høringssvar her