Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn. Ophævelse af kommunernes indberetningspligt mv. - sagsnr. 2013-910

Print Print
08-04-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-910 Lovudvalget.aspx - d. 24-09-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.