Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn. Ophævelse af kommunernes indberetningspligt mv. - sagsnr. 2013-910

Print Print
08-04-2013
Læs høringssvar her