Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) - sagsnr. 2013-872

Print Print
22-03-2013
Læs høringssvar her