Lovudvalget Høring over bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner mv. (markedsmisbrugsbekendtgørlsen) sagsnr. 2013-868

Print Print
27-03-2013
Læs høringssvar her