Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om finansiering af bygnings- og boligregistret (BBE) og bemyndigelse til Kombit A/S - sagsnr. 2013-865

Print Print
11-04-2013
Læs høringssvar her