Lovudvalget - Høring over udkast til vejledning om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri - sagsnr. 2013-864

Print Print
22-03-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-864 Lovudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.