Lovudvalget - Høring over udkast til vejledning om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri - sagsnr. 2013-864

Print Print
22-03-2013
Læs høringssvar her