Skatteudvalget - Høring over EU-forslag til forstærket samarbejde om beskatning af finansielle transaktioner - sagsnr. 2013-783

Print Print
21-03-2013
Læs høringssvar her